Is Soul Body Fusion® meetbaar? Vlog ;)

Jep! Soul Body Fusion® is meetbaar zoals ik in het filmpje vertel. Voor de volledigheid… de Bovis-waarde wordt in veel kringen gebruikt, heeft een wetenschappelijke oorsprong maar is nergens in de gangbare wandelgangen opgenomen. Toch valt er wel wat te Googlen hoor.

Maar wat voor mij vooral geldt: voel voor jezelf. Met armspiertesten bijvoorbeeld kom je al een heel eind. En het ouderwetse onderbuikgevoel. En er zijn nog wel meer manieren.

Maar naast meetbaar zijn is uiteindelijk het resultaat dat mensen hebben voor mij het allerbelangrijkste. En die zijn keer op keer prachtig. Lees daarvoor mijn blogs, bekijk mijn vlogs of bekijk op mijn website de ervaringen of die op Soul Body Fusion® Nederland.

Soul Body Fusion®

Door de Soul Body Fusion® techniek wordt de connectie met jouw potentieel zuiverder en stralender. Wanneer je jouw ziel en daarmee jouw bewustzijn in je lichaam brengt, straal jij jouw eigenheid uit in je leven, je relaties en je omgeving.

Wanneer meer van jouw ziel is versmolten met je cellen, brengt dit onmiskenbaar een verandering teweeg. Het wordt het beginpunt van jouw nieuwe werkelijkheid, waarin gezondheid, geluk, overvloed en betekenis ondersteuning krijgen uit de hoogste regionen.

Het ontbrekende puzzelstukje

Het kan zomaar zijn dat jouw eigen ziel het ontbrekende puzzelstukje is in jouw potentieel. Toegang hebben tot jouw talenten is wat het Soul Body Fusion® proces zo krachtig maakt, met soms spectaculaire gevolgen. Hoewel het Soul Body Fusion® proces in sommige gevallen resulteert in healing, is het meer dan alleen een instrument voor genezing. Het zorgt ervoor dat jij en je potentieel zich ontplooien op alle niveaus.

Met ‘alle niveaus’ bedoel ik dat de biljoenen cellen in jouw lichaam allemaal reageren op trilling; licht, geluid, energie en liefde. Jouw ziel is de hoogste trilling die je kan bevatten en is de bron van jouw allergrootste licht en potentieel. Wanneer je bewust jouw ziel aanroept om definitief met jouw lichaam te harmoniseren en te versmelten, dan veranderen al jouw cellen.

Soul Body Fusion® zet jouw lichaam op cellulair niveau weer op één lijn met jouw hoogst mogelijke bewustzijn of het hoogst mogelijke licht dat het kan bevatten. Bovendien zijn de veranderingen permanent en oneindig. Permanent omdat, wanneer jouw cellen veranderen om te harmoniseren met jouw hogere aspecten, jij op die frequentie zult blijven. De verandering is oneindig, omdat jouw ziel geen grenzen heeft.